Què és

El Carnet Jove de les Illes Balears té com a funció principal propiciar l’accés a un seguit de productes, serveis, descomptes i avantatges per als joves.

Poden ser titulars del Carnet Jove a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones residents a les Illes Balears que tenguin entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses.

El Carnet Jove té un preu de 6 € i la seva vigència és de 4 anys des de l’emissió, si bé caduca quan el jove arriba a l’edat de 31 anys.

El carnet té dues modalitats:

a) El Carnet Jove: és una targeta personal i intransferible que permet als joves titulars gaudir de tots els descomptes i avantatges associats al programa del Carnet Jove Europeu.

b) El Carnet Jove financer: és una targeta personal i intransferible que permet als joves titulars gaudir de tots els descomptes i avantatges associats al programa del Carnet Jove Europeu en les mateixes condicions que el Carnet Jove, a a més, fer-lo servir com una targeta financera en distintes modalitats i que es pot utilitzar com  a mitjà de pagament.

ON ES POT SOL·LICITAR?

Per aconseguir el Carnet Jove cal anar a qualsevol oficina de CaixaBank, amb el DNI, passaport o document equivalent. En el cas dels menors d’edat, han d’anar acompanyats del pare, mare o tutor.

Si tens més de 18 anys, el pots sol·licitar en línia a ImaginBank

Són més de 900 establiments i entitats col·laboradores adherits només a l’àmbit de les Illes Balears i, a més, permet beneficiar-se dels avantatges a la resta de comunitats autònomes espanyoles i als 40 països europeus on està implantat el Carnet Jove.