–> ESPOT CARNET JOVE 12 ANYS

Ara, fes-te el Carnet Jove de les Illes Balears a partir dels 12 anys!

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Cultura, Participació i Esports, ha aprovat el decret que desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, que actualitza la normativa en matèria de joventut i lleure a les Illes Balears.

El títol V (pàg. 23190) desenvolupa el Programa del Carnet Jove Europeu a les Illes Balears, amb la novetat que amplia l’edat mínima de les persones beneficiàries, que passa de 14 anys a 12. D’aquesta manera, les Illes Balears se sumen a la tendència d’altres comunitats autònomes i d’altres països de rebaixar l’edat d’accés al carnet jove per permetre a més joves gaudir d’importants descomptes.

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut –> http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10842/611358/decret-23-2018-de-6-de-juliol-pel-qual-es-desplega

Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, Integral de la Juventud –> http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10842/611358/decret-23-2018-de-6-de-juliol-pel-qual-es-desplega?&idEnviament=611358&mode=view&numero=10842

Vine a aconseguir el teu Carnet Jove o el teu Carnet Jove financer a qualsevol oficina de CaixaBank ubicada a les Illes Balears.

- Emplena el formulari

- Efectua el pagament de 6 €.

- Passa a recollir el teu Carnet Jove per l’oficina en un termini màxim de 7-9 dies.