El passat dijous 10 de gener, a la Sala magna de l’Ajuntament de Sóller es va fer

l’entrega de premis dels joves i les joves guanyadores del Certamen de Fotografia amb Eslògan Carnet Jove 2018 a l’Ajuntament de Sóller, amb la presència del Sr. Joan Ferrà, director de l’Institut Balear de la Joventut, del Sr. Jaume Servera, batle de l’Ajuntament de Sóller i de la Sra. Mari Cruz Ensenyat, regidora de joventut, educació i sanitat de l’Ajuntament de Sóller.

Aquest certamen s’ha organitzat per fomentar la reflexió dels joves entre 12 i 17 anys sobre qüestions relacionades amb les cinc categories que contempla la Global Education:Justícia Global, Drets Humans, Sostenibilitat, Pau i Comunicació Intercultural.

Per a la realització del certament s’ha comptat amb la col·laboració d’ajuntaments, casals de joventut, centres i punts d’informació juvenil i entitats prestadores de serveis a la joventut de les Illes Balears que han publicat les fotografies dels joves i les joves a la xarxa social Instagram de Carnet Jove (@carnetjoveib). Cadascuna de les fotografies inclou un eslògan en català com a comentari al peu de la fotografia, l‘etiqueta de la categoria en què participa i el nom de l’autor o autora o el nom d’usuari a la xarxa social Instagram.

Els premis que s’atorgaran són els següents:

- Per a les fotografies amb eslògan que han obtingut el número més elevat de «m’agrada» en Instagram en cada categoria, així com les fotografies que han rebut una menció especial per part de la comissió avaluadora del certamen, una càmera fotogràfica esportiva.

- I per al centre que ha participat amb més fotografies amb eslògan en aquest certamen, un telescopi.

De totes les fotografies presentades, les fotografies que disposaven d’un número més elevat de «m’agrada» i que han estat premiades amb una càmera fotogràfica esportiva són les següents:

- Júlia Colom. Amb l’etiqueta #justiciaglobalCJoveIB en la categoria de Justicia Global amb 46 m’agrada i amb l’eslògan «Llaços de colors per a reivindicar la Justícia Global» del Cijsoller.

- @aurora_1143. Amb l’etiqueta #dretshumansCJoveIB en la categoria de Drets Humans amb 84 m’agrada i amb l’eslògan «L’opinió és teva. La realitat és meva» del Cijsoller.

- @carlabibiloni. Amb l’etiqueta #sostenibilitatCJoveIB en la categoria de Sostenibilitat, amb 179 m’agrada i amb l’eslògan «Sostenint el nostre futur» del Cijsoller.

- Miquel Bernat,. Amb l’etiqueta #pauCJoveIB en la de categoria Pau, amb 78 m’agrada i amb l’eslògan «Juntem les mans sense cap barrera» del Cijsoller.

- @rosalialamara_10. Amb l’etiqueta #cominterculturalCJoveIB en la categoria de Comunicació Intercultural, amb 52 m’agrada i amb l’eslògan «Per molt diferents que siguem ens hem d’estimar i respectar igual» del Cijsoller.

La Comissió d’avaluació reunida en una única sessió el passat 20 de novembre de 2018, també va considerar atorgar per unanimitat tres mencions especials i que han estat premiades amb una càmera fotogràfica esportiva son les següents:

- Amb l’etiqueta #dretshumansCJoveIB en la categoria de Drets Humans,@aixaa.aj, amb l’eslògan «Que ningú t’impideixi cridar». Cijsoller.

(S’ha atorgat aquesta menció especial per la seva qualitat estètica i artística acompanyada d’un eslògan adequat).

- Amb l’etiqueta #pauCJooveIB en la categoria de Pau, @martina.estrada, amb l’eslògan «Que la pau que anuncien amb les seves paraules estigui primer en els seus cors». Cijsoller.

(S’ha atorgat aquesta menció especial per la seva qualitat estètica i tècnica acompanyada d’un eslògan amb un contingut crític que crida a l’acció i a la reflexió).

- Amb l’etiqueta #cominterculturalCJoveIB en la categoria de Comunicació Intercultural, @emily_r_206, amb l’eslògan «Tu i jo som iguals». Pijdeiajove.

(S’ha atorgat aquesta menció especial per la concordança amb el tema esmentat entre la fotografia i l’eslògan).

De les entitats que han participat en aquest certamen que han estat el Centre d’Informació Jove de Sóller i el Punt d’Informació Jove de Deià, la que ha participat amb més fotografies i que ha estat premiada amb un telescopi, és el Centre d’Informació Jove de Sóller.