A Europa

El Carnet Jove és un projecte que ha gestionat el Govern de les Illes Balears des de 1987, el mateix any en què, com a conseqüència de la signatura del Protocol de Lisboa, es va crear l’organització EYCA (European Youth Card Association Euro < 26), una entitat europea que gestiona associacions, projectes i iniciatives d’interès sociojuvenil. Sota la tutela d’aquesta organització, i amb el logotip d’EYCA, hi ha 38 organitzacions de 36 països europeus.

Logo Eyca

Precisament, el logotip esmentat, present en tots els carnets joves europeus, és el que assegura que els joves de les Illes Balears tenguin accés, automàticament, a tots els decomptes d’Europa, i també, a causa de la reciprocitat del programa, que tots els joves europeus puguin gaudir dels mateixos avantatges i descomptes a les Illes Balears que els habitants de les Illes.
Actualment, hi ha més de 60.000 avantatges a tot Europa, que inclouen, principalment:

- CULTURA: teatre, cinemes, concerts, museus i espectacles.
- TRANSPORT: autocars, trens, vaixells i avions.
- VIATGES: bitllets, allotjament, vacances i cursos d’idiomes.
- SERVEIS I BOTIGUES: assegurances, llibres, música i compres diverses.
- SALUT: clíniques estètiques, dentals i òptiques, gimnassos, etc.

ESTATS EUROPEUS MEMBRES DEL PROGRAMA DEL CARNET JOVE