A Espanya

El Carnet Jove està implantat a tot el territori espanyol, i les diferents administracions autonòmiques són les encarregades de gestionar-lo, sota la tutela de l’INJUVE (Institut de la Joventut, ubicat al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat), i sempre d’acord amb les directrius que marca l’EYCA.

LES COMUNITATS MEMBRES DEL PROGRAMA DEL CARNET JOVE